Zure ekarpena

Zure zergekin ematen duzun dirua gutxi gorabehera nola banatzen den erakusten dizugu. * Nota sobre el cálculo realizado

Bestela, ikus itzazu emaitzak fikziozko diru-sarrererekin...

-ko dire sarrera izan duzu, ordaindu duzu zergatan.

* PFEZa, BEZa eta Zerga Bereziak daude barruan, baina ez Seguritate Soziala. Kalkulu hurbildua egiteko, ondorengoa igarri dugu: zure diru-sarrera guztiak lanaren etekinak dira; erregaien, alkoholaren eta tabakoaren kontsumoa bataz bestekoa duzu; ez duzu urte bukaeran ezer aurreztu, eta guztira 3000€ko kenkaria duzu PFEZan.

2018