← Osasuna

Farmazia

Programak, erakundeak eta kontzeptuak

Programa honen edukiak, honako jarduketa-alor hauetan arreta jartzen du:
1. Medikamentuen erabileraren kalitatea hobetzea.
2. Preskribatzaileen, banatzaileen eta erabiltzaileen artean medikamentuen zentzuzko erabilera sustatzea.
3. Indarrean dagoen araudia aplikatzea eta bertan ezarrita dagoena betearaztea, EAEko farmazia- bulegoekin izenpetutako itunari aipamen berezia eginez.
4. Hitzarmena garatzea.
5. Errezeta elektronikoa EAEn sartzea bultzatzea.
6. Prestazio farmazeutikoa betetzen dela bermatzea.

Diru-sarrerak eta gastuak

Urtea aukeratu

Datu iturriak

Oharra

  • Azaldutako diru-sarrerak eta gastuak Eusko Jaurlaritzaren Administrazio Orokorrari buruzkoak dira: ez dira barnean sartzen erakunde autonomoak ez eta erakunde, sozietate edo fundazio publikoak.
  • Cifras expresadas en € constantes, base 2016=100. El ajuste de la inflación se realiza a 31 de diciembre de 2017.
  • Aurrekontu-gauzatzearen datuak "onartutako betebeharrei" buruzkoak eta "onartutako eskubideei" (diru-sarrerei) buruzuzkoak dira, ez kaxa-fluxuari buruzkoak. Programa mailan daude erabilgarri.